Регламентира се правото на работещите в клинични лаборатории на допълнителен платен годишен отпуск

Правителството одобри промени в Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск. С изменението…