Напредва строителството на компостиращата инсталация и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци

Напредва строителството на компостиращата инсталация и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци за общините от разградска област. Това установи…