Добрин Добрев: На финалната права сме за компостиращата и сепарираща инсталации на Регионалното депо за отпадъци

„На финалната права сме на ключовия за Област Разград широкомащабен проект „Проектиране и изграждане на  компостираща инсталация и инсталация за…