Откриха компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО-Разград

С официално откриване на две инсталации и финална пресконференция завърши проектът „Проектиране и изграждане на  компостираща инсталация и инсталация за…

Дадоха старт на проекта за компостираща и сепарираща инсталации на Регионалното депо за отпадъци в Разград

С церемония първа копка и информативна пресконференция днес започна реалното изпълнение на проекта за изграждане на компостираща и сепарираща инсталации…