СУ „Хр.Ботев“ – гр. Лозница се включи в програмата „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

Днес, 8 май 2021 g. в СУ „Хр.Ботев“ се проведоха мероприятия по НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор…