Държавата продължава да изплаща 1000 лв. за всички лечебни заведения за болнична помощ и общопрактикуващи лекари

Във връзка с публикувана невярна информация в интернет сайтове, че НЗОК спира плащанията за работа на първа линия в здравната…