„Горичка в количка“ дойде в училищния двор на ОУ „В. Левски“-Разград

Интерактивният проект е инициатива на Националния доверителен екофонд. В специално създадено за това мобилно студио, специалисти по горска педагогика обясняват…