Община Кубрат приема заявление на собственици на селскостопански пасищни животни за стопанската 2020 – 2021 г. в Кубрат

Във връзка с предстоящо разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен на територията на Община Кубрат, на основание…