МКБППМН-Кубрат и малчуганите от СУ „Христо Ботев“-Кубрат с общ призив: „Лято без агресия и насилие“

Дни преди дългоочакваната ваканция малчуганите от ЦГОУД при СУ „Христо Ботев“ –Кубрат с възпитатели Павлинка Стоянова и Шенал Исмаил в…