Министерство на културата приема кандидатури за финансова подкрепа за разпространение спектакли

Министерството на културата обяви сесии за финансова подкрепа за разпространение на спектакли в областта на танцовото, театралното и музикалното изкуство,…

Осигуряват се 25 922 лв. за физическо възпитание и спорт в училищата по изкуствата и по културата към министерството на културата

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 25 922 лв. по бюджета на Министерството на културата за 2019 година Разходите са…