24 деца с противоправни деяния и 20 деца в риск получиха подкрепа и помощ от МКБППМН-Кубрат през 2019 година

Кубратската местната комисия образува и разгледа общо 24 възпитателни дела през 2019 година. Разгледаните дела са за 13 непълнолетни правонарушители…

С празник на доброто емпатистите от МКБППМН отбелязаха Световния ден на доброволеца и изпратиха 2019

Сладките муцуни на доброволческия отбор на МКБППМН или познатите емпатисти избраха 5-ти декември за поредната и последна за тази година…

Емпатистите от МКБППМН-Кубрат с празничен жест към момчетата на Део, Нели и Меги от „Търси се“

В празничния декември, емпатистите към МКБППМН-Кубрат по традиция спазват правилата на добротвореца-прави добро и благодари на хората, които са станали…

С „Гатанки за малчугани“ МКБППМН-Кубрат участва в патронния празник на училището в село Юпер

Предизвикателство получи МКБППМН-Кубрат в качеството си на партньор на юперското училище по случай патронния празник, който се отпразнува на 25…