Излезе официална информация относно нашествието на мушици в Разград

Уведомление за третиране на зелени площи засегнати от насекоми Община Разград уведомява, че след извършен ентомологичен лабораторен анализ от Централната…