Одобриха Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Правителството прие Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване с хоризонт до 2030 г. Документът очертава…