Личните лекари и специалистите от извънболнична медицинска помощ да издават направления за бърз антигенен тест за COVID-19

Днес, 12 юли, Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от…