Правителството прие допълнение на наредбата за финансиране на образователните институции

Министерският съвет прие допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС…

Приета е Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи

Правителството прие Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи. Посредством законова делегация съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 1…