Секретарят на Община Разград Нели Добрева бе избрана за заместник-председател на Постоянна комисия в НСОРБ

Секретарят на Община Разград Нели Добрева бе избрана за заместник-председател на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация към…