Нерегламентирано заустване в река Бели Лом край Разград установиха експерти на РИОСВ

Експерти на РИОСВ-Русе установиха нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Бели Лом от Градска пречиствателна станция – Разград (ГПСОВ).…