Разградски археолози за втори път в екипа за обход по археологическата карта на териториите на общините Кубрат и Разград

Пред тази година разградски археолози Дилен Дилов и Силвия Атанасова за втори път се включиха в екипа за теренен обход…