Проведе се информационна среща за представяне на проект по младежки политики

Заместник областният управител Евгени Драганов откри информационна и работна среща за представяне на проект по младежки политики в осем общини…

Кметът на Разград провери дейностите по асфалтиране в още три села

Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев на място проследи работата на фирмата, сключила договор с Община Разград, за асфалтира…

Проведе се ученическа конференция на тема „Известни български учени и техните постижения“

Заместник областният управител Евгени Драганов откри Областна ученическа конференция на тема Известни български учени и техните постижения“. Форумът се организира…

Проведе се годишното заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград

Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри годишното заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област…

Стартира изпълнението на поръчката „Ремонт на улици в населените места в община Разград“

Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев провери започването на асфалтиране на улици в населените места в Община Разград. Днес…