Започна подготовката за изготвяне на Горскостопански план за общинските гори за периода 2022-2031 г.

Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев се срещна с директора на ОП“Разградлес“ инж. Свилен Йорданов във връзка със стартиралата подготовка…