След решение на Общинския съвет в Кубрат закупуват нов компютърен томограф-скенер за местната болница

Вчера, 24 февруари, се проведе второто редовно за 2021 година заседание на Общински съвет–Кубрат. На него бяха разисквани и гласувани…

Започна обсъждането на проекта за общински бюджет за 2021 г. в постоянните комисии на Общински съвет-Разград

Започна обсъждането в постоянните комисии на Общински съвет-Разград на проекта за бюджет на Община Разград за 2021 г. Първото заседание,…