„Топлофикация – Разград” АД търси: Главен диспечер „Електро- и топлопроизводство“

„Топлофикация – Разград” АД обявява подбор за позиция: Главен диспечер „Електро- и топлопроизводство“. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Определя режимите на работа…

„Топлофикация – Разград” АД търси: Оператор „Парни и водогрейни съоръжения и топлопреносна мрежа”

„Топлофикация – Разград” АД обявява подбор за позиция: Оператор „Парни и водогрейни съоръжения и топлопреносна мрежа”. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Контролира…

„Топлофикация – Разград” АД търси: Главен счетоводител

„Топлофикация – Разград” АД обявява подбор за позиция: „Главен счетоводител”. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Изготвя отчети: индивидуални финансови, данъчни, статистически и…