Районен съд-Исперих въвежда ограничителни мерки от понеделник

Заради усложнената епидемиологична обстановка и установената висока заболеваемост от COVID-19 сред служители от специализираната администрация в Районен съд-Исперих, от понеделник,…