Въведено е ограничение за товарни автомобили над 12 тона по пътя Русе – Разград

По информация на дежурния в Областния съвет за сигурност към Областна администрация-Разград вече е въведено първото ограничение по пътищата в…

Въвеждат се няколко ограничения в движението

Няколко забрани и ограничения възпрепятстват движението по пътищата и днес. Забранява се движението на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с техническа…

Въведено е ограничение за тежкотоварни автомобили по пътя Русе – Разград –Шумен

Въведено е ограничение за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя Русе-Разград-Шумен – съобщава дежурният в Областния съвет…