Четири обекта по проекта за енергийна ефективност в образователните институции се откриват през следващата седмица

През следващата седмица Община Разград ще проведе четири официални церемонии „Откриване на обект“ за две детски ясли и две детски…