Еднократна финансова подкрепа за отопление може да се заяви на Портала за електронни услуги на МЕУ

На Портала за достъп до електронни административни услуги на Министерство на електронното управление е публикувана нова услуга на Агенция за…

Разград е сред първите български общини, които внедряват водородно гориво за отопление на административна сграда

Разград е сред първите български общини, които внедряват водородно гориво за отопление на административна сграда. Инициативата е в изпълнение на…