Кампанията за прием на документи за отпускане на помощи за отопление продължава до 31 октомври 2018

Кампанията за прием на документи за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 г. продължава до 31…