Догодина започва оздравителен процес за преодоляване на дисбаланса по отношение на битовите отпадъци в Разград

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев коментира в специално изявление на Фейсбук страницата на Община Разград актуалната тема за план-сметки…

Центърът за разделно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита в Разград започва да приема отпадъци от 15 юли

Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев и началникът на отдел „Опазване на околната среда“ Недим Тахиров посетиха днес Центъра за…

Всички кметове в Разградска област се обединиха около решение за изграждане на трета клетка на Регионално депо за отпадъци

На третото заседание на Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион  Разград” за мандат 2019-2023 г.…

Проведе се заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Разград

Кметът на Разград Денчо Бояджиев, който е и председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Разград, откри…