„Отсъстващият родител“ се отразява пагубно върху цялостното развитие на детето –коментират специалисти по превенция в Кубрат

Специалисти по превенция в Кубрат дискутираха актуалните въпроси свързани с ръста и динамиката на противообществените прояви за Община Кубрат за…