„Седмица на отворените врати“ в Отделение по пневмология и фтизиатрия на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Разград

В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България, „МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград” АД обявява…

Около 400 ученици от 8 училища посетиха Районен съд – Разград в съвместната с МКБППМН инициатива „Дни на отворени врати“

В рамките на почти три седмици около 400 ученици се включиха в инициатива „Дни на отворени врати“, която Местната комисия…

Районен съд-Разград и МКБППМН стартираха съвместната инициатива „Дни на отворените врати“ на тема „Законът и детето“

Районен съд – Разград и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните стартираха съвместна инициатива „Дни…