Отпускат се средства за изплащане на стипендии на ученици за постигнати спортни успехи

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с…

Дават над 25 000 лева за физическо възпитание и спорт в училищата по изкуствата и по културата

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 година за изплащане на минимални диференцирани размери на…

Правителството одобри изплащането на обезщетения след споразумения по жалби пред ЕСПЧ

Българското правителство сключи приятелско споразумение с г-жа Атанаска Павлова, на основание чл. 39 от Конвенцията за защита правата на човека…