Поредно пътешествие сбъднаха участниците от няколко клуба в Профилирана гимназия „Васил Левски“, Исперих, като част от заниманията по интереси

През настоящата учебна година в Профилирана гимназия „Васил Левски“ нашите ученици развиват дейности, според интересите си, в няколко клуба: „Дизайн…