Започнаха археологическите проучвания на ранносредновековното селище в местността „Петрова нива“ край Свещари

Започнаха археологическите проучвания на ранносредновековното селище в местността „Петрова нива“ в Археологическия резерват „Сборяново“ близо до село Свещари, Разградска област.…