В 13 търговски обекта в Разградско е разрешена продажбата на пиротехническите изделия с увеселителна цел

По смисъла на Закона за оръжията, боеприпасите,взривните вещества,и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ, обн. ДВ, бр.73/17.09.2010г./ пиротехническите изделия са всички изделия, които…