Земеделските стопани, които не са кандидатствали по помощта заради войната в Украйна през септември, могат да заявят подпомагане от 14 ноември

От 14 до 18 ноември 2022 г. земеделските стопани могат да подават документи за подпомагане по схемата за държавна помощ…

Еднократна финансова подкрепа за отопление може да се заяви на Портала за електронни услуги на МЕУ

На Портала за достъп до електронни административни услуги на Министерство на електронното управление е публикувана нова услуга на Агенция за…