Правителството одобри някои административни улеснения, свързани с бизнеса и доброволческата работа при бедствия

Намалява се административната тежест върху бизнеса с премахване на документи на хартиен носител в наредбата за промишлената обработка на тютюн…

Правителстовото промени някои такси за водовземане, както и за борсите и тържищата

Правителството прие промени в такси за ползване на води Правителството прие промени в Тарифата за таксите за водовземане, за ползване…

150 000 000 лв. са отпуснати от правителството за поддържане на Републиканската пътна мрежа

150 000 000 лв. са отпуснати от Правителството за поддържане на Републиканскатая пътна мрежа като допълнителни разходи по бюджета на…