РИОСВ-Русе състави два акта за нарушения при работата на Градската пречиствателна станция в Разград

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха два акта за установяване на административни нарушения на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград. Мярката е предприета…