Механото в Разград представя различните професии съвместно с разградски фирми

Във връзка със стартирането през учебната 2018/2019 година на Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците…