Иновациите или нестандартните решения за осигуряване ефективност прехода и приемствеността между ДГ и училище в Езерче

На 06.04.2023 г. по покана на ръководството на ОУ „Св.П.Хилендарски“-с.Езерче, се проведе интерактивен урок с бъдещите първокласници. Основна цел на…