През 2020 г. България направи рекорден поток на преките чуждестранни инвестиции

Въпреки затрудненията на световната икономика, породени от пандемията, България отбеляза рекорден поток на преки чуждестранни  инвестиции, като само в кризисната…