Расте броят на художниците-съавтори на детската книжка „Приказки за добротата“ – акцент в превантивно-образователната дейност на МКБППМН за 2021 г.

Към първите съавтори на художественото произведение „Приказки за добротата“ (Дилек, Дилай и Едже), за които стана дума по-рано, се присъединиха…