Добрин Добрев: Моите конкретни ангажименти за развитието на Разград – нашият общ дом!

Като заместник-кмет и изпълняващ длъжността кмет съм бил пряко ангажиран с изпълнението на програмата за управление през изтичащия управленски мандат.…