Недостатъчен капацитет на електропреносната мрежа на ЕСО затруднява присъединяванията на ВЕИ в Североизточна България

Ръстът на инсталираните мощности за производство на електроенергия от ВЕИ води до затруднено присъединяване на обекти към електроразпределителната мрежа на…