Експертите на РИОСВ-Русе взеха още водни проби от пречиствателни съоръжения в Разград

Експерти на РИОСВ-Русе и Регионалната лаборатория към ИАОС взеха вчера нови проби отпадъчни води от изхода на пречиствателните съоръжения на…