Значителни отклонения от нормите за отпадъчните води на пречиствателната станция в Разград са отчетени след анализ

След пробонабиране са отчетени значителни отклонения от нормите, определени в разрешителното за заустване на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД в Разград –…

Лабораторията във ВМА ще увеличи тройно капацитета си за обработка на пробите за наркотици и алкохол на шофьорите

Три пъти повече проби ще може да обработва химико-токсикологичната лаборатория във Военномедицинска академия (ВМА), което значително ще ускори проверката на…

Анализирани са пробите отпадъчни води от промишлените обекти в Разград, открити са отклонения в нормите

Регионална лаборатория – Русе при ИАОС предостави на екоинспекцията резултати от изпитване на пробите отпадъчни води, взети при извънредните проверки…

РИОСВ-Русе отчете превишения на нормите за сероводород в Разград през август

Мобилната автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория-Плевен към ИАОС отчете превишения на двете норми по показател сероводород при извънредните измервания…

Резултатите от почвените проби в Исперих не показват превишения на праговите норми за нефтопродукти

Резултатите от анализа на почвените проби, взети  в гр. Исперих през юни, не показват превишения на праговите норми за нефтопродукти.…