Агенцията по заетостта посрещна представители на ОИСР и ЕК за разработването на нов проект за активиране на безработни

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов посрещна представители на Европейската комисия (ЕК) и Организацията за икономическо сътрудничество и…

Община Исперих започна изпълнението на проект за социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности

От 01.12.2019 г. в Община Исперих започна изпълнението на Проект № BG05M9OP001-2.033-0003-C01 „Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности в Община Исперих“,…

Проектът „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“ с награда за най-добра прилагана практика през 2019 година

Директорите на Дирекция „Вътрешна сигурност“ и на Дирекция „Инспекторат“ старши комисар Румен Ганев и Николай Гешев участваха в 19-ата Годишна…

Стажантска програма в Европа стартира прием за български студенти по медицина

За шеста поредна година български студенти по медицина, фармация и природни науки могат да кандидатстват по програма „Стипендианти на Амджен“…

Подписаха договор по проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“

На 25.10.2019 г. се сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0017-C01/25.10.2019 г. „Реконструкция на сградата на община Кубрат,…

СУ “Христо Ботев“ – Кубрат започна работа по проект From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST)

Проектът е финансиран от Програма Еразъм+, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките, Социално включване, на Европейската комисия. FIERST…