До 27 юли приемат предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) стартира кампания за набиране на проекти, които ще се финансират по Националната програма…