За битовите потребители на регулиран пазар предвижданото средно увеличение на електроенергията е 3,63 %

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане по проект на решение относно  утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за новия…

Министърът на здравеопазването ще инициира законодателни промени за отмяна на задължителната изолация и карантина при COVID-19

Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев ще инициира промени в Закона за здравето, които да позволят отпадането на задължителната изолация…