Приеха Национална програма за подобряване на условията на труд за всеки работещ и работно място

Правителството прие Национална програма за безопасност и здраве при работа за периода 2022-2024 година. Документът предвижда мерки за подобряване на…