Връчиха свидетелства за професионална квалификация на безработни, преминали обучение за „Работник в горското стопанство”

Кметът на Община Разград Добрин Добрев връчи свидетелства за професионална квалификация на безработни, преминали обучение за „Работник в горското стопанство”.…