Нова рампа за хора с увреждания улеснява достъпа до централната общинска библиотека и музейна експозиция в Исперих

Община Исперих реализира проект „Равен достъп на хората с увреждания до културния живот на град Исперих“. По проекта, който се…