Зпочна прием на заявления за регистрационен номер по избор от група 7801 до 8000 от серия ВМ

На 1 януари 2020 г. започна прием на заявления за предоставяне на право на ползване на регистрационен номер за автомобил по избор…